Privacy statement

Inleiding
Finch Online neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt en met welk doel dat wordt gedaan. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Finch Online raadt je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@finchonline.nl

Wie is Finch Online?
Finch Online is een besloten vennootschap, kantoorhoudende te Eindhoven aan de Noord-Brabantlaan 303 (5657 GB), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83957030.
Moniek Vinken is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Finch Online de verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens:
https://www.finchonline.nl
info@finchonline.nl
085 – 200 79 75

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

1.1 Vanuit je account

We verzamelen gegevens over je als je een account aanmaakt, informatie aanvraagt, je aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv uploadt, een cultuurscan voltooit, inhoud uploadt of op een andere wijze actief gegevens naar onze website verstuurt. Deze gegevens kunnen onder andere omvatten, maar zijn niet beperkt tot je gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, prestaties, loopbaandoelen, professionele certificeringen of vergunningen, berichten die je stuurt naar gebruikers en andere gegevens die mogelijk zijn opgenomen in je accountprofiel of cv, met inbegrip van maar niet beperkt tot sollicitatiematerialen. Al deze informatie wordt mogelijk gekoppeld aan uw profiel op Finch Online.

1.2 Vanuit je je activiteit op onze website
Daarnaast kan Finch Online je activiteiten op en in interactie met de website verzamelen, analyseren, verwerken, opslaan en registreren waaronder, maar niet beperkt tot het verzamelen, analyseren, verwerken, opslaan, registeren van delen van de website die je bezoekt, of en waar je op klikt, scrollt, met je muis over de website beweegt of op andere wijze interactie heeft met of communiceert met onze website, en wanneer en hoe lang dergelijke activiteiten hebben plaatsgevonden. Hierbij kan Finch Online ook informatie verzamelen, verwerken, opslaan en registeren van of over je computer en de acties die je uitvoert op de website, met inbegrip maar niet beperkt tot je cv, je zoekopdrachten, de werkgevers waarmee je contact opneemt, de datum en tijd van je bezoek op de website, hoe vaak je het cv bijwerkt, de sessieactiviteit, het apparaattype en al je andere gedrag of acties op de website, interactie met of communicatie via onze website. Daarmee verbeteren wij continu de gebruikerservaring van Finch Online. Mocht je niet willen dat je acties op deze manier worden verzameld, maak dan geen gebruik van de website.

2. Opslag

2.1 Opslag van je gegevens
Finch Online bewaart je persoonsgegevens zolang als het vereist is om onze diensten aan te bieden of totdat je ons vraagt om je persoonsgegevens te verwijderen.
Nadat je een bericht hebt verzonden naar een werkgever of je profiel zichtbaar hebt gemaakt, bewaart Finch Online tijdelijk deze informatie en verwijdert deze vervolgens. De opslagdiensten van Finch Online zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.

2.2 Rechtsgronden voor opslag van je gegevens
Finch Online verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt.

– Uitvoering van een overeenkomst
Sommige Persoonsgegevens die door Finch Online worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om stappen te ondernemen op verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer Finch Online een bericht van een werkzoekende naar een werkgever stuurt of wanneer je als werkzoekende je profiel zichtbaar maakt voor een specifieke werkgever.

– Naleving van een wettelijke verplichting
Een tweede rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat om Finch Online in staat te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als Finch Online zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

– Toestemming
In sommige situaties heeft Finch Online je toestemming nodig voor het verwerken van je persoonsgegevens. Wanneer Finch Online je om toestemming vraagt, vragen wij dit bij het verstrekken van gegevens. Pas als je toestemming verleent, vindt de verwerking plaats. Je toestemming wordt bijvoorbeeld gevraagd in bepaalde gevallen wanneer je je profiel op Finch Online zichtbaar maakt voor werkgevers (beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid). U kunt uw toestemming intrekken zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid (waar van toepassing) of door een e-mail te sturen naar info@finchonline.nl.

3 Beperkingen voor gebruik

3.1 Het sluiten van een account van een werkzoekende door een werkzoekende
Indien een werkzoekende een account sluit, heeft de werkzoekende geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan dat account, met inbegrip van maar niet beperkt tot de zoekgeschiedenis, voorkeuren voor werkgevers zoeken, opgeslagen werkgevers, werkgevers waarmee de werkzoekende contact heeft gezocht, het cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende.

Finch Online behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om zijn rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan zijn verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van Finch Online, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de werkzoekende. Wanneer de werkzoekende een email stuurt naar info@finchonline.nl met het onderwerp ‘Mijn account sluiten’, begint Finch Online binnen 72 uur met het verwerken van deze opdracht en zal Finch Online dit verzoek binnen 40 dagen afronden.

Indien Werkzoekenden de eigen Persoonsgegevens die door Finch Online worden bewaard, willen bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 5 van dit Privacybeleid.

3.2 Het sluiten van een account van een werkgever door een werkgever
Werkgevers kunnen te allen tijde hun account sluiten door contact op te nemen via info@finchonline.nl. Houd er rekening mee dat Finch Online zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

3.3 Indien de contactgegevens van een werkgever niet correct zijn
De werkgever levert een emailadres aan waarop de gegevens van werkzoekenden vanuit Finch Online binnen komen. Op het moment dat dit emailadres niet correct is, komen de sollicitaties niet binnen bij de werkgever. Finch Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties.

4 Doeleinden van het verzamelen van je gegevens
We kunnen alle gegevens, waaronder persoonsgegevens, die op basis van dit Privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid, voor zover van toepassing. Finch Online koppelt persoonsgegevens aan je werkzoekende-profiel zodat de activiteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunnen worden uitgevoerd. Finch Online gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen de juiste werkgever te vinden. Voor dit doeleinde gebruiken wij je persoonsgegevens om:

- onze diensten, producten en functies aan je te leveren, om werkzoekenden te helpen de juiste werkgever te vinden en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;
- deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;
- onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

Meer informatie over deze doeleinden, het gebruik en de openbaarmaking van je gegevens wordt hieronder uiteengezet.

4.1 Een account aanmaken, jobalerts en ander promotiemateriaal naar je sturen
Indien en voor zover wettelijk is toegestaan, kan Finch Online de informatie die je aan ons verstrekt, zoals je contactgegevens en informatie over je activiteiten op onze Websites gebruiken om (i) een account voor je aan te maken; (ii) je alerts te sturen; (iii) je informeren over werkgevers die goed bij je zouden kunnen passen;

Een alert bestaat uit een e-mail waarvoor je je aanmeldt met werkgevers die bij een zoekopdracht horen en die je wellicht wilt volgen of waarmee je in contact zou willen komen. De frequentie van alerts kan door Finch Online op de website worden aangepast.

4.2 Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures
Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kunnen we gebruikmaken van je eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de pagina's waarop je klikt) of je documenten om je te identificeren, de relevante zoekresultaten te bepalen en contact met je op te nemen over Werkgevers waarin je mogelijk geïnteresseerd bent. We kunnen ook profielgegevens gebruiken om je ervaring op de website op je toe te spitsen.

4.3 Je contactgegevens
Als je contactgegevens aan de website verstrekt (zoals je naam en e-mailadres) en andere vormen van persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens, stem je ermee in dat we deze informatie mogen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid voor zover van toepassing. Je stemt er in het bijzonder mee in dat we als onderdeel van onze dienstverlening met je mogen communiceren. We kunnen ook de contactgegevens van onze gebruikers in de verzameling analyseren om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze producten en diensten te verbeteren.

4.4 Je cv-gegevens
Je gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden in je eigen inlogomgeving geplaatst als je een cv uploadt of bewerkt en worden onderdeel van je werkzoekende-profiel. Dit account is beveiligd met je wachtwoord. We kunnen op basis van jouw instructies je cv ook tonen aan externe partijen als je aangeeft dat een werkgever je Profiel mag bekijken. We kunnen informatie in je Werkzoekende-profiel ook gebruiken om suggesties te doen over werkgevers die bij je passen. Je gegevens worden enkel beschikbaar gesteld aan externe partijen, waarvan je expliciet aangeeft dat je profiel zichtbaar mag worden door middel van een specifieke link. Op het moment dat je je toestemming intrekt, zijn de gegevens per direct niet meer zichtbaar. Je gegevens worden ook beschikbaar gesteld aan externe partijen waarnaar je als werkzoekende zelf een sollicitatie of cv stuurt.

4.5 Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen
Finch Online kan de informatie die overeenkomstig dit Privacybeleid is verzameld, waaronder persoonsgegevens, ook verstrekken aan werkgevers die contact met je willen opnemen, nadat jij zelf specifiek hebt aangegeven wie je gegevens mag inzien. Je stemt in met het verstrekken van je gegevens aan een Werkgever door je contactgegevens te verstrekken om je interesse te tonen in een werkgever of door je profiel zichtbaar te maken voor een Werkgever. Finch Online kan resultaten van de cultuurscan die je hebt voltooid, delen met Werkgevers wanneer je aangeeft dat je jezelf zichtbaar maar voor die specifieke Werkgever. Finch Online mag gegevens die zijn verstrekt via je cv ook gebruiken om sollicitatiegegevens voor je vooraf in te vullen en voor vergelijkbare doeleinden.

4.6 Fraude en spam voorkomen
Finch Online kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit Privacybeleid ook gebruiken om problemen met de website en onze producten en diensten vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. Finch Online kan gegevens van en over u of uw gebruik van de website onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de websites te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie, eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

– Fraude en spam in berichten voorkomen
Finch Online behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de regels van de Websites of andere bepalingen in onze algemene voorwaarden. Finch Online heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of je je bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Finch Online of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op de website op welke wijze dan ook. Finch Online behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of andere externe partijen als we er oprecht van overtuigd zijn dat je de website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op dit Privacybeleid of de toepasselijke algemene voorwaarden.
Finch Online behoudt zich het recht voor om de identiteit van partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails, te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail bij de vertegenwoordigers van de werkgever die aan het e-mailadres van de betreffendevVacature zijn gekoppeld.

4.7 Automatische verwerking van persoonsgegevens
Voor het optimaliseren van de prestaties van de website voeren we geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens uit om specifieke aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren. We gebruiken geautomatiseerde verwerking vooral om de persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker te analyseren of te voorspellen. Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om ons in staat te stellen onze diensten aan werkzoekenden en werkgevers aan te bieden of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.
In bepaalde gevallen kunnen wij dankzij deze verwerking bijvoorbeeld werkzoekenden werkgever-alert en aanbevolen werkgevers sturen waarin de werkzoekende waarschijnlijk is geïnteresseerd, zoekresultaten weergeven, of bepaalde activiteiten voor spam- en fraudedetectie uitvoeren om onze gebruikers te beschermen. Dergelijke verwerking is onderworpen aan de beveiligingsmaatregelen die worden vermeld in dit Privacybeleid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. U kunt contact opnemen met info@finchonline.nl om bezwaar te maken tegen mogelijke beslissingen voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

4.8 Overdrachten van informatie aan werkgevers
Finch Online stuurt in opdracht van werkzoekenden persoonsgegevens van werkzoekenden naar werkgevers. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd gedurende de zoektocht naar een werkgever en het oriëntatie- en gespreksproces. Dit wordt gedetailleerder beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid. Dergelijke Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante werkgever.
Eigenaren van werkgeversaccounts stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

4.9 Overdrachten van informatie aan werkzoekenden
Finch Online stuurt bepaalde aan werkgevers gerelateerde informatie naar werkzoekenden. Hieronder vallen de (kenmerken van de) bedrijfspagina's en de uitslagen van de cultuurscan. Dit kan onder andere zijn: de naam van de vertegenwoordiger van de werkgever, de contactgegevens van de vertegenwoordiger, de plaats/provincie van de werkgever. Wanneer je als werkgever de website gebruikt (door een bedrijfspagina aan te maken), stem je ermee in dat Finch Online deze informatie aan werkzoekenden kan verstrekken.

4.10 Overdrachten van informatie aan dienstverleners
We kunnen gebruikmaken van externe partijen voor onze activiteiten om de websites en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te verbeteren.  Door onze websites te gebruiken, erken je en ga je ermee akkoord dat Finch Online dergelijke externe dienstverleners voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder, maar niet beperkt tot het verzamelen, verwerken, analyseren en registreren van je activiteiten op, interactie met en communicatie met of via onze website, zoals verder gemeld in dit Privacybeleid.
Deze dienstverleners hebben mogelijk toegang tot Persoonsgegevens wanneer ze deze diensten leveren en dit kan gepaard gaan met de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachten vinden plaats voor de doeleinden vastgelegd in artikel 4 van dit Privacybeleid.

– Onze dienstverlening verbeteren
Deze externe partijen verstrekken mogelijk datapunten, waaronder de tijd doorgebracht op specifieke pagina’s, de links waarop je klikt en data waaruit gebruikersvoorkeuren kunnen worden afgeleid. Dankzij deze gebruikersfeedback kunnen we onze diensten (blijven) leveren. Deze externe partijen gebruiken mogelijk cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over je gedrag en apparaten, zoals het apparaattype, de browsergegevens en de voorkeurstaal.

– Opslag
We kunnen mogelijk externe cloudserviceproviders gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden overeenkomstig standaard algemene voorwaarden waarover mogelijk niet kan worden onderhandeld. Deze serviceproviders hebben ons of het algemene publiek op de hoogte gesteld dat ze beveiligingsmaatregelen toepassen die zij toereikend vinden voor de bescherming van informatie in hun systeem, of ze hebben een algemene reputatie voor het toepassen van dergelijke maatregelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder persoonsgegevens, door deze bedrijven.

4.11 Externe websites die je bezoekt via Finch Online
Je kunt ook gebruikmaken van bepaalde websites of diensten van externe partijen die je bezoekt via de website. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die je aan een externe partij verstrekt, niet aan Finch Online maar aan deze externe partij verstrekt en vallen deze onder het Privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij.

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende externe partijen:
- Werkgevers: zij zijn degenen die beoordelen of je uitgenodigd wordt voor een kennismakingsgesprek over nieuwe mogelijkheden bij hen. De werkgevers ontvangen je gegevens enkel nadat jij zelf je gegevens verzendt via het contactformulier of wanneer je aangeeft dat je zichtbaar wilt zijn voor (een selectie van) werkgevers.
- Get Noticed B.V.: zij zijn degenen die de website gebouwd hebben en vanuit het contactformulier komen je gegevens via hen bij Finch Online terecht. Get Noticed verstrekt geen gegevens aan derden. Met Get Noticed is een verwerkersovereenkomst gesloten.
- Werken bij merken B.V.: dit is de organisatie die de cultuurscan ter beschikking stelt aan Finch Online. Zij verstrekken je gegevens niet aan derden. Met Werken bij Merken B.V. is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER DOCHTERONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMS, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITES BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITES. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.

5. Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Finch Online over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Finch Online. Je kunt verzoeken dat Finch Online je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Finch Online de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.
Bezwaar maken
Als bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Finch Online of een derde plaats plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Finch Online te verkrijgen. Finch Online zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.
Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Finch Online die gegevens niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Finch Online je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.
Reactie door Finch Online
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@finchonline.nl. Finch Online zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Finch Online een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Finch Online je verzoek afwijst, zal in het antwoord aangegeven zijn waarom het verzoek wordt afgewezen.

Tenslotte kan het zo zijn dat Finch Online verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Finch Online neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Finch Online maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Finch Online verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Finch Online op via info@finchonline.nl 
www.finchonline.nl is een website van Finch Online. Finch Online is als volgt te bereiken:
Telefoon: 085 – 200 79 75
Emailadres: info@finchonline.nl

Kan dit privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Finch Online je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@finchonline.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Finch Online je gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@finchonline.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.