Fontys Hogeschool

Fontys is een omvangrijke en brede publieke hogeschool, met 46.000 studenten en 5.000 medewerkers, en met locaties in tien steden in het zuiden van Nederland (Noord-Brabant en Limburg). Fontys is een stichting, die wordt bestuurd door een driehoofdig college van bestuur. Het toezicht ligt in handen van de raad van toezicht die uit zeven leden bestaat.
De 25 afzonderlijke instituten van Fontys verzorgen gezamenlijk meer dan 100 opleidingen - bachelors, masters, associate degrees, en trainingen en cursussen voor de zakelijke markt - en voeren praktijkgericht onderzoek uit, ieder in samenwerking met en voor het eigen werkveld. De instituten en het college van bestuur worden ondersteund door zeven diensten, op het gebied van financiën, IT, marketing en communicatie, personeel en organisatie, huisvesting en facilitaire zaken, onderwijs en onderzoek, en studentenvoorzieningen.

Fontys telt meer dan honderd verschillende opleidingen: van dans tot accountancy, van fysiotherapie tot technische natuurkunde. Elke opleiding heeft haar unieke beroepscontext, haar eigen curriculum en haar eigen manier van onderwijs aanbieden. Deze diversiteit is een kracht, dat is onze rotsvaste overtuiging. Niemand weet beter hoe een vak moet worden overgebracht dan de professionals die bij ons lesgeven. Tegelijk zijn er ook kaders nodig waarbinnen opleidingen hun eigen keuzes maken. Deze kaders hebben we vastgelegd in vijf ‘uitgangspunten van leren’:

- We dagen studenten uit om hun talenten te ontdekken en deze maximaal te ontplooien.
- Leren gebeurt zoveel mogelijk in een authentieke leeromgeving (een situatie dus die ‘lijkt’ op de latere werkomgeving).
- Leren is samen kennis en vaardigheden opdoen, samen onderzoeken en samen ervaren. Dat ‘samen’ bedoelen we letterlijk: samen met medestudenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld.
- De student is ‘eigenaar’ van zijn eigen leerproces. Oftewel: als student krijg je zoveel mogelijk invloed op wat, hoe en wanneer je leert. Dit betekent niet alleen dat onze studenten veel autonomie en vrijheid krijgen; we geven ze een stevige eigen verantwoordelijkheid.
- Studeerbaarheid staat centraal. Daarmee bedoelen we dat er een goede balans is tussen uitdaging en haalbaarheid.

Onze opdracht
‘Ontwikkeling’ is een kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student bij ons hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en – niet op de laatste plaats – binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen.

Wij opereren in het hart van de maatschappij. In zogeheten hybride leer- en onderzoekomgevingen werken student, docent, onderzoeker en werkveld grensoverstijgend met elkaar samen; zowel onderwijs en onderzoek als leren en werken raken op die manier steeds meer met elkaar vervlochten. Onze voornaamste ‘maatschappelijke waarde’ is dan ook de ontwikkeling van talent en kennis.

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met én voor het (regionale) werkveld verzorgen wij hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en voeren we innovatief praktijkgericht onderzoek uit. Op deze manier dragen we bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.

Vind meer informatie over de opleiding AccountancyFinance & ControlFinance, Tax and Advice en Bedrijfskunde of neem contact op via 088 - 508 5000.

Ontdek jouw nieuwe werkgever

Benieuwd welke werkgever het beste bij jou past?
Doe dan de scan of bekijk alle werkgevers.